دانلود مد پیراستن 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

راهنما او را انتخاب کنید برخی از لباس های مد روز و لوازم جانبی.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsCoolFashionDressup