مد پیراستن عروس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

اتمام آخرین مد در لباس عروسی. طرح های مختلف از لباس ها را انتخاب کنید و سعی کنید آن را در مدل ما است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsFashionBrideDressup