بیداد عروس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

سارا یک دختر زیبا است که همواره گرفتن در کشور ازدواج خواب است. او تا به برداشت یک مکان زیبا برای روز بزرگ او، اما می تواند به نظر می رسد برای تصمیم گیری در مورد لباس شب. آیا می توانم به شما کمک کند او را انتخاب لباس عروسی کامل؟

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpWeddingBrideCountryside