عروس آفتابی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لباس عروس زیبا برای عروسی خود را در یک روز آفتابی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpSunnyBride