پیراستن عروس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

این عروس دوست داشتنی نیاز به یک لباس شب جدید. می تواند شما را از او کمک کند؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsBrideDressup