پیراستن زن و شوهر عروسی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

این زن و شوهر ازدواج، کمک به آنها را با لباس های خود را!

کنترل بازی:
در این بازی با استفاده از ماوس.

Dress UpWeddingDress UpBrideGroomCoupleDressup