عبا عروسی 5 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

روز عروسی او در حال آمدن است، لباس او به بالا و لباس شب خوبی برای او را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpWeddingDress UpBrideGown