مد پیراستن عروسک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   63 66.67% with 9 votes

لباس خوبی برای این عروسک دوست داشتنی مد را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsFashionDollDressup