داغ 70 'لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

نگاهی به سفر در زمان بازگشت با این یکپارچهسازی با سیستمعامل 70 'بازی از آسمان بازی نسیم! لباس باند تا در شما جفت مورد علاقه از پایین زنگ یا بالای طناب چوبه دار. آنها را آماده به رقص در دیسکو و یا برروی در پاتوق محلی. آیا می توانم کامل 70 'لباس شما انتخاب کنید؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsCool70-s