باشگاه دختران بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

این دختر زرق و برق شخصیت شده است. چه سبک و چه کلاس!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsClub