بریتنی اسپیرز لباس تا بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

کمک بریتنی را انتخاب کنید کمد لباس او را برای تور بعدی او 'سیرک'. شما باید مقدار زیادی از به نظر می رسد ممکن است، اگر شما با کلیک بر روی 'اشاره' شما می توانید ببینید که بعضی را به شما ایده بدهد.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsBritneySpearsGame