تار بریتنی اسپیرز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

موس شما می تواند به بریتنی اسپیرز را به هر چیزی که بخواهد تبدیل.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsSeriesFunnyWarpBritneySpears