خنده دار 2 خنده دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4226 61.76% with 68 votes

حرکت موس خود را برروی تصویر آنجلینا جولی، براد پیت یا نیک Jonas.Look در آنها، 'مثل آنها' دوباره در مقابل یک آینه خنده. اگر شما با فشار دکمه جاندار شما می توانید در تصویر خنده دار خود را نگاه کنید، در حالی که آن را 'در حال حرکت است. شما می توانید نتیجه بازی خود را هنگامی که شما فشار دکمه انجام شده را ببینید. شما همچنین می توانید عکس خود را لود می کنند، چون نیز بسیار خنده دار برای تغییر تصاویر از خانواده و دوستان خود را.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsMouse SkillFunny