خسارات دندانپزشک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2519 56.82% with 44 votes

سعی کنید بیماران خود را دریافت کنید دندان های سفید مروارید وار وجود دارد تمیز کردن پلاک و تارتار.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsMouse SkillFunnyDentistDamage