Squirter ساحل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سعی کنید messing تا با مردم آفتاب گرفتن در خارج از هتل خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsFunnyBeachSquirter