ساحل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

این ها 'بسیار سرگرم کننده برای رفتن به ساحل در تابستان! کمک به او سرگرم کننده در مقابل نور خورشید، انتخاب لباس ساحل خود را. لامپ باید تعدادی از اتصالات نمایش داده شده بر روی آن بدون سیم در حال عبور داشته باشد. آماده برای چک کردن پیکربندی خود را کلیک کنید. شما باید 3 تلاش می کند و یک مقدار محدود از زمان.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsBeach