ساحل پرنعمت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ساحل بهترین مکان برای پیاده روی است. این دختر تصمیم گرفته است به صرف بعد از ظهر او وجود دارد. شاید او با یک پسر خوب را به گپ زدن با.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsVintageBeach