دورا و گنج ساحل دیگو: بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1611 59.26% with 27 votes

دورا و دیگو

در، با داشتن سرگرم کننده در ساحل، هر یک به نوبه خود، آنها در تلاش برای جمع آوری سنگهای به عنوان یک هدیه است که این دوستان کمی. کمک به آنها را انتخاب کنید تا تمام رنگ سنگهای در جاده ها و هم خوب با دوستان ما دورا!

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

به حرکت، نوار فضا به پرش!

AdventureActionGirlGirlsCartoonDoraDiegoBeachTreasure