فینیاس و Ferb: ماجراجویی عالم اموات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   5318 74.65% with 71 votes

فینیاس و Ferb سرگرم کننده را در یک روز گرم تابستان! آنها عالم اموات غار بسیار سرد در بر داشت. از آن لذت ببرید با آنها و جمع آوری رنگ حوزه به تصویب سطح.

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

به حرکت، نوار فضا به پرش.

KidsAdventureGirlGirlsCartoonPhineasFerbUnderworld