نسخه قابل چاپ پیراستن کارتون 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

لباس تا این دختر برای یک کیسه او و سایر لوازم جانبی را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsCartoonPrintDressup