Chima ماجراجویی جنگل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   157 68.18% with 22 votes

ماجراجویی

Chima در بیابان، شما باید با عبور از سوراخ کمک از جنگل Chima است. حرکت ماوس به چپ و راست به کنترل Chima، بر روی دکمه سمت چپ ماوس به پرش.

کنترل بازی:
در استفاده از

چپ کلید ماوس را به پرش و

KidsAdventureMouse SkillCollecting RunningJumpingGirls