LIL برتز فرشته کودک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   715 31.82% with 22 votes

پرش از ابری به ابر جمع آوری تمام حیوانات خانگی قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlAnimalJumpingGirlsBratzAngelBaby