برتز گل دختر پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   101 90.91% with 11 votes

گل لباس دختر زیبا برای عروسک برتز.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsBratzFlowerDressup