باربی لباس دختر گل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   105 66.67% with 15 votes

آرایش زیبا و لباس شب برای این دختر باربی زیبا را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGroomingGirlsBarbieFlowerDresses