باربی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   214 84% with 25 votes

سوار با باربی و جمع آوری قلب، گل و پروانه ها برای نقاط.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش.

DrivingKidsGirlObstacleCollecting BicycleFlowerGirlsBarbieBikeGame