عاشقان دوچرخه قابل تحسین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

این زن و شوهر جوان در عشق هستند و به همین ترتیب می رویم سوار بر دوچرخه خود را به مدت دو. چه عاشقانه!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpBicycleGirlsAdmirableLovers