لباس کوچک تا دوقلو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

لباس تا این جفت از دوقلوها به دنبال دوست داشتنی با لباس های مشابه به دنبال به دنبال بهترین خود را زمانی که آنها با هم است. آنها آنقدر دوست داشتنی هستند، می بینید؟

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsMouse SkillGirlDress UpGirlsLittleTwin