اشلی لباس تا بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   61 85.71% with 7 votes

او 'بازدید کنندگان به بسیار و به همین ترتیب با استعداد و خواندن به سنگ جهان را به خود انجام شده است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsAshleyTisdaleGame