برچسبهای سیندرلا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

این یک بازی حافظه با الهام از داستان سیندرلا است. برای چند ثانیه برخی از شخصیت های از فیلم ظاهر می شود. هنگامی که آنها ناپدید می شوند، شما باید به یاد داشته باشید که در آن بودند.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

KidsGirlMemory GirlsCinderellaStickers