آموزش روان 2 - چالش حافظه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

آیا شما به اندازه کافی هوشمند به ضرب و شتم Mentals در بازی های خود را؟

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsMemory MentalTrainingChallenge