گوگل حافظه پلاتین بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3320 62.26% with 53 votes

بهترین از گوگل بازی پلاتین حافظه است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMemory Android PokemonPlatinum