گوگل ترینر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11575 60.53% with 190 votes

گوگل خنک مربی با یک تن از لباس و رنگ را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

Dress UpPokemonTrainer