Pokemon Trainer Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11575 60.53% with 190 votes

Mát pokemon huấn luyện với một tấn quần áo và màu sắc để lựa chọn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpPokemonTrainer