Màu hồng ăn mặc 3 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Chúng tôi đã đạt đến phiên bản thứ ba của các trò chơi trong đó màu hồng là chủ đạo. Có rất nhiều quần áo mà đi tốt với màu sắc và với nền cung cấp cho một liên lạc rất tinh tế vào khí quyển.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để ăn mặc con búp bê này.

Dress UpFashionSchoolDollDress UpPink