Màu hồng Punk Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Tìm hiểu cách kết hợp quần áo dễ thương, màu hồng nhạt với các vật phẩm thô màu hồng vào một số hình siêu phong cách!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpPinkPunk