لباس صورتی تا 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

در حال حاضر نسخه سوم از بازی های که در آن صورتی رنگ غالب است رسیده اند. بسیاری از لباس های که به خوبی با رنگ و با پس زمینه است که به یک صفحه لمسی بسیار ظریف به اتمسفر وجود دارد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به لباس این عروسک.

Dress UpFashionSchoolDollDress UpPink