تا لباس صورتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این دختر به نظر می رسد واقعا در صورتی خوب است. در صورت امکان، او نیز رنگ مو خود را همان رنگ. من تصور کنید که از آن خواهد شد بسیار آسان برای ترکیب رنگ ها در این مورد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

KidsPinkDress-up