مبارک پینک پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

انتخاب لباس، لوازم جانبی و مدل موهای برای این دختر که صورتی پوشیده خوشحال است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsHappyPinkDressup