قلب صورتی پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

او دارای یک مجموعه ای از لباس دوست داشتنی با گل و مهره. رنگ صورتی و قلب نیز مورد علاقه خود را. لباس او را تا!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsPinkHeartDressup