لباس سلما صورتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

پینک بسیار مرسوم، مد روز این روزها! قرار دهید بر روی لباس برای این دختر! از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsSelmaPink