قلب صورتی لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

آریل را دوست دارد به پوشیدن لباس های دخترانه. راهنما او را انتخاب لباس برای جشن تولد با مضمون باغ خود را!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsPinkHearts