قلب و نقاط لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

قلب شیرین و نقاط زیبا دوباره باسن! چیزی خوب برای این دختر را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpHeartsDots