پینک خودرو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

چگونه سرگرم کننده! در گذشته، یک بازی ماشین برای دختران. حرکت مکان نما به همه هدیه شما می توانید.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت می کند. گالری نوار فضایی برای پرش.

DrivingKidsGirlGirlsPink