Màu hồng xe Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   21 66.67% with 3 votes

Làm thế nào thú vị! Cuối cùng, một trò chơi xe cho con gái. Di chuyển con trỏ để có được tất cả các quà tặng bạn có thể.

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển.
Không gian thanh để nhảy.

DrivingKidsGirlGirlsPink