Màu hồng Sweet Girl Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Cô 's ngọt ngào và yêu thương màu hồng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlDress UpGirlsPinkSweet