پروانه صورتی لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   62 75% with 8 votes

راهنما این دختر پروانه دوست داشتنی را انتخاب کنید بهترین لباس بلند و گشاد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsPinkButterfly