قلب پیراستن نرم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   50 100% with 5 votes

لباس تا این دختر باشگاه Winx راه که می خواهید و او را کاملا شایان ستایش! قلب صورتی در پس زمینه تولیدات خود را را لمس صورتی شیرین!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsWinxHeartDressup