Themj Dress Up Of Madness Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Đây là phần tiếp theo chờ đợi lâu để các TheMJ ban đầu dress up of Madness. Lần này có 4 bài hát để lựa chọn, 4 bộ quần áo, và 174 vật thể di động.

Điều khiển:
Kéo và thả các mục.

Dress UpGirlDressDress UpThemjMadness