گوگل: افسانه های قوی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3413 72.34% with 47 votes

ماوس خود را به کریستال سهام از همان رنگ را به یک برج. با کلیک بر روی دکمه موس برای ایجاد همجوشی برج. کریستال های بیشتر شما را در یک زمان پشته، امتیاز بیشتری به شما تخم ریزی 'از همجوشی برج. دان 'تی اجازه برج خود را به کریستالهای رنگ های مختلف اجرا شود، و یا برج شما را از هم جدا دمیده!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

ArcadeMouse SkillTowerMatching PokemonToweringLegends