رشد برج بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

پشته اشیاء در بهترین سفارش به طوری که آنها با یکدیگر به رشد بلندتر و بلندتر intereact.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

PuzzleStrategyTowerGrow